SELECTED CASE

精选案例

世界500强企业长期合作商

碧桂园-茶山体验展厅

地点:成都 面积:450㎡

碧桂园-宝鸡凤凰城体验展厅

地点:宝鸡 面积:160㎡

碧桂园-张家口天玺地产项目生活体验馆

地点:张家口 面积:1360㎡

碧桂园-平顶山社区花园生活体验馆

地点:河南平顶山 面积:1260㎡

碧桂园-吕梁社区生活体验馆

地点:山西吕梁 面积:180㎡

碧桂园-承德隆化生活体验馆

地点:承德 面积:190㎡

碧桂园-西湖地产项目生活体验馆

地点:杭州 面积:1550㎡

碧桂园-翡翠创奇生活体验馆

地点:惠州 面积:260㎡

碧桂园-山西临汾展源

地点:山西临汾 面积:420㎡

碧桂园-晴川府体验展厅

股票代码:02007

西安-阅江府体验展厅

地点:西安 面积:350㎡